Sau khi nhận được xác nhận hoàn tất thanh toán mua sản phẩm dịch vụ của bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành chuyển giao hàng hóa/ dịch vụ:

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO HÀNG HÓA / DỊCH VỤ:

– Qua phương thức gửi email theo thông tin khách hàng đã cung cấp khi mua hàng

THỜI HẠN ƯỚC TÍNH CHO VIỆC CHUYỂN GIAO HÀNG HÓA/ DỊCH VỤ:

Sau khi xác nhận thanh toán mua hàng, thời gian dự kiến chuyển giao hàng hóa/ dịch vụ từ 10 – 20 phút. Chậm nhất là 2 ngày qua email khách hàng đã cung cấp khi mua hàng (Không tính ngày nghỉ lễ)

Lưu ý: Trong trường hợp cần nhận hàng gấp khách hàng có thể yêu cầu chuyển giao nhanh qua email: Support@bimatsohoc.com hoặc hotlinhe: 0902.011.335