Bimatsohoc.com cung cấp dịch vụ đọc số chỉ cho mục đích giải trí. Thông tin có trên trang web hoặc trong bất kỳ email hoặc tài liệu nào nhận được từ trang web không được đảm bảo bất cứ cách nào. Bimatsohoc.com không duyệt bất kỳ thông tin nào nó cung cấp được độc quyền liên quan và không chịu trách nhiệm về việc áp dụng hoặc giải thích thông tin này của bạn. Người sử dụng trang web này có trách nhiệm về việc sử dụng sản phẩm của mình khi đọc bất kỳ thông tin nào.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bản quyền: Bimatsohoc.com giữ bản quyền đối với tất cả văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, mẫu hoặc các tài liệu khác trên trang web này. Bạn không được phép phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, báo cáo hoặc sử dụng nội dung của trang web, bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video và các tài liệu khác, cho các mục đích công cộng hoặc thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Bimatsohoc.com.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về nhãn hiệu: Tên sản phẩm, biểu tượng, nhãn hiệu và các nhãn hiệu khác được giới thiệu hoặc đề cập trong trang web hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác của Bimatsohoc.com là tài sản của chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng của họ. Các chủ sở hữu nhãn hiệu này không được liên kết với Bimatsohoc.com, các sản phẩm của tôi hoặc trang web của tôi. Họ không tài trợ hoặc xác nhận tài liệu của tôi.

Từ chối bảo hành. Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan được cung cấp “nguyên trạng”. Bimatsohoc.com không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của trang web. Bimatsohoc.com và các đối tác cũng như người cấp phép của nó từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Bimatsohoc.com cũng như các nhà cung cấp và người cấp phép của nó đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào rằng Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan sẽ không có lỗi hoặc việc truy cập vào đó sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng bạn tải xuống từ hoặc lấy nội dung hoặc dịch vụ thông qua Trang web theo quyết định và rủi ro của riêng bạn.

Bimatsohoc.com không đảm bảo hoặc tuyên bố về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các tài liệu và thông tin trên trang web này về tính đúng đắn, chính xác, đáng tin cậy hoặc các hình thức khác. Không có lời khuyên, thông tin, dự đoán, đánh giá, gợi ý, khuyến nghị hoặc thông tin liên lạc khác từ Trang web sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Tất cả thông tin có trong trang web này chỉ dành cho mục đích giải trí. Việc chấp nhận, tin cậy hoặc làm theo bất kỳ truyền thông tin nào từ trang web đều có rủi ro rủi ro của riêng bạn.