Cảm ơn bạn đã mua sắm tại Bimatsohoc.com do quản trị viên Đỗ Thị Thu Thủy quản trị website.

Nếu vì bất kỳ lý do gì khiến bạn không hoàn toàn hài lòng với việc mua hàng, chúng tôi mời bạn xem lại chính sách của chúng tôi về hoàn tiền và trả lại hàng đã mua.

Các điều khoản sau đây có thể áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào mà bạn đã mua từ chúng tôi.

QUYỀN HOÀN LẠI / HỦY ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN

Bạn có quyền hủy Đơn đặt hàng của mình trong vòng 7 ngày với sản phẩm lỗi, không thể truy cập, mặc dù chúng tôi có thể hỏi lý do và phản hồi của bạn.

Trong trường hợp nghi ngờ lạm dụng hoặc gian lận tiền hoàn lại, chúng tôi có thể tiến hành điều tra, kết quả sẽ do chúng tôi quyết định. Chúng tôi có thể từ chối hoàn lại tiền và chuyển thông tin này cho các cơ quan có thẩm quyền thích hợp để hỗ trợ điều tra.

Thời hạn hủy Đơn hàng là 7 ngày kể từ ngày bạn mua hàng hóa.

Để thực hiện quyền hủy đơn hàng của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi về quyết định của bạn bằng một tuyên bố rõ ràng. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về quyết định của mình bằng cách:

* Qua email:  support@bimatsohoc.com

Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn không muộn hơn 14 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo hủy đơn hàng của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phương thức thanh toán như bạn đã sử dụng cho Đơn đặt hàng và bạn sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào cho việc hoàn trả đó.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOÀN LẠI TIỀN

Để Hàng hóa đủ điều kiện được hoàn lại tiền, vui lòng đảm bảo rằng:

* Hàng hóa đã được mua trong 7 ngày

Chúng tôi có quyền từ chối hoàn tiền đối với bất kỳ hàng hóa nào không đáp ứng các điều kiện hoàn trả nêu trên. Ngoài ra, chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu hoàn lại tiền nào nếu tôi cho rằng bạn đang lạm dụng chính sách hoặc có hành vi gian lận.

LIÊN HỆ VỚI TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

  • Qua email:  support@bimatsohoc.com
  • Hotline: 0902.011.335